ชีวิตคู่กับการกู้ร่วม

ชีวิตคู่กับการกู้ร่วม

เรื่อง : lalinproperty.com ภาพ : axioo.com

คุณสมบัติของผู้ร่วมกู้

– สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน

– กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องแสดงหลักฐาน

เช่น การ์ดแต่งงาน รูปถ่าย ใบแจ้งเกิดบุตร

ข้อดีของการกู้ร่วมซื้อบ้าน

– อนุมัติง่าย

– วงเงินเพิ่มขึ้น

– สร้างความน่าเชื่อถือต่อธนาคาร

กรรมสิทธิ์บ้านเป็นของใคร

– แบบที่ 1 ใส่ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เพียงคนเดียว

( แต่สามารถมีผู้กู้ร่วมได้มากกว่า 1 คน )

– แบบที่ 2 ใส่ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน

( ผู้กู้ร่วมไม่เกิน 3 คน )