แบบบ้าน

Image

แบบบ้านฟอร์บลิสซ์

ทาวน์โฮม 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 128 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น ..... ล้านบาท

Image

แบบบ้านฟอร์เวลล์

ทาวน์โฮม 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 192 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น ...... ล้านบาท