ความคืบหน้าโครงการ

เดอะฟอร์จูน สุวรรณภูมิ ขอส่งรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลหากท่านมีข้อสงสัยหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-324-7333

ความคืบหน้าโครงการ
เดือนตุลาคม 2558

ได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จ(เปอร์เซ็นต์)
1.งานโครงสร้าง 51%
2.งานติดตั้งระบบ 25%
3.สถาปัตยกรรม 20%

อ่านต่อ…

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบการก่อสร้าง 30%
ความคืบหน้าระบบสาธารณูปโภค 40%
ความคืบหน้าสิ่งอำนวยความสะดวก 45%

ปัจจุบันโครงการได้เริ่มทยอยส่งมอบบ้านให้ลูกค้าแล้วตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นต้นมา

ความคืบหน้าโครงการ
เดือนตุลาคม 2558

ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 39%
1.งานโครงสร้าง 51%
2.งานติดตั้งระบบ 25%
3.สถาปัตยกรรม 20%

อ่านต่อ…

ความคืบหน้าโครงการ
เดือนตุลาคม 2558

ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 39%
1.งานโครงสร้าง 51%
2.งานติดตั้งระบบ 25%
3.สถาปัตยกรรม 20%

อ่านต่อ…

ความคืบหน้าโครงการ
เดือนตุลาคม 2558

ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 39%
1.งานโครงสร้าง 51%
2.งานติดตั้งระบบ 25%
3.สถาปัตยกรรม 20%

อ่านต่อ…

ความคืบหน้าโครงการ
เดือนตุลาคม 2558

ได้รับใบอนุญาติก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ความคืบหน้าการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 39%
1.งานโครงสร้าง 51%
2.งานติดตั้งระบบ 25%
3.สถาปัตยกรรม 20%

อ่านต่อ…